Kuopion Pelastakaa Lapset ry

Tule mukaan

Hyvä Pelastakaa Lapset ry:n jäsen,

Kuopion Pelastakaa Lapset ry toimii valtakunnallisen Pelastakaa Lapset ry:n jäsenyhdistyksenä lapsiväestön oikeuksien ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tavoitteena on auttaa haavoittuvissa elämäntilanteissa olevia lapsia ja edistää lasten osallisuusmahdollisuuksia Kuopiossa ja lähiympäristössä.

Maksamalla jäsenmaksun tuet yhdistyksemme toimintaa ja olet osa koko maailmanlaajuista Pelastakaa Lapset –järjestöä.

Jäsenetuna saat Pelastakaa Lapset -lehden vuosikerran.

Jäsentiedot kerätään asianomaisen Pelastakaa Lasten paikallisyhdistyksen jäsenrekisteriin, jota ylläpidetään Pelastakaa Lapset -liitossa ja tietoja käsitellään siellä. Lisätietoja rekisteristä ja rekisteröidyn oikeudet: Pelastakaa Lasten asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

 

 

Liity jäseneksi

Olemme mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa

Eväitä Elämälle -ohjelma tukee syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

HARRASTUSTUEN seuraava hakuaika on 2.-10.1.2020. Opintotuen seuraava hakuaika on mahdollisesti syksyllä 2020.

Ohjeet, hakulomakkeet ja palautusosoite löytyvät alla olevasta painikkeesta.

Huom. Käsittelemme vain hakuaikana saapuneet hakemukset, jotka on tehty varsinaisella hakemuslomakkeella.

Tutustu Eväitä Elämälle -ohjelmaan

Yhteystiedot

Kuopion Pelastakaa Lapset ry

Puheenjohtaja Eeva Heinonen heinoneneeva1302@gmail.com puh. 0465814044

Sihteeri Ella Värri kuopio@pelastakaalapset.net

Postiosoite: Kuopion Pelastakaa Lapset ry, Suokatu 36 B 36, 70110 Kuopio.

 

Ammatillisissa lastensuojeluasioissa

ota yhteyttä Pelastakaa Lapset ry:n aluetoimistoon:

Itä-Suomen aluetoimisto
(adoptio, perhehoito, lomakoti-, tukiperhe-, tukihenkilötoiminta)

Puhelin: 010 843 5180

Yhdistyksemme on Pelastakaa Lapset ry:n jäsenyhdistys

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään.

Vieraile keskusjärjestön sivulla

Ajankohtaista toimintaa/tapahtumia

Myyjäiset Kysillä perjantaina 22.11.2019 klo 8 alkaen

Los-päivä Matkuksessa 23.11.2019 klo 11-15

Adventtimarkkinat Kirkonmäellä 1.12.2019

Mukana tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan pikkujouluissa 9.12.2019 Perheentalolla

Syyskokous 25.11.2019 klo 18

Kuopion Perheentalolla (Lapinlinnankatu 14, 70100 KUOPIO)

Glögitarjoilu klo 17:30 alkaen

Ennen kokouksen alkua Vuoden lapsellinen teko-diplomin luovuttaminen

YHDISTYKSEN VARSINAISEN SYYSKOKOUKSEN 2019 TYÖJÄRJESTYS:

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3 Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä varsinaisen jäsenen ja nuorisojäsenen jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6 Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten, varajäsenten ja äänioikeudettomien jäsenten määrät

7 Valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle

8  Valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi hallituksen varajäsenet ja äänioikeudettomat jäsenet

9 Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

10 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11 Kokouksen päättäminen

Loppu sodalle lapsia vastaan

Jokainen sota on sota lapsia vastaan” – Eglantyne Jebb, Pelastakaa Lasten perustaja. Maailmanlaajuinen Pelastakaa Lapset perustettiin 100 vuotta sitten auttamaan sodan seurauksista kärsiviä lapsia. Valitettavasti sota lapsia vastaan jatkuu edelleen. Joka viides lapsi maailmassa elää konfliktialueella. Juhlavuonna käynnistettävän Loppu sodalle lapsia vastaan -kampanjan tavoitteena on varmistaa, että sodan kauhujen keskelle joutuneet lapset saisivat tarvitsemaansa suojelua, oikeutta ja apua. Liity mukaan: www.pelastakaalapset.fi/loppusodallelapsiavastaan.

 

 

#DeepFakeChallenge

Pelastakaa Lasten DeepFakeChallenge -kampanja lisää lasten ja nuorten tietoisuutta verkon valesisällöistä sekä muistuttaa harkitsemaan, mitä itsestään verkossa jakaa. Lisätietoa kampanjasta www.pelastakaalapset.fi/deepfakechallenge