LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 3.9.2019

Pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta otti tilannekatsauksessaan esille Veikkauksen ympärillä käytävän keskustelun. Hän kertoi, että Veikkaus on tehnyt paljon pelihaittojen ehkäisyssä ( pelirajat, estot, apupuhelin Peluri).Veikkauksella on Suomessa rahapelien suhteen monopoli, joka on suomalaisen yhteiskunnan etu enemmän kuin haitta.

Veikkaus on ainut rahapelien omistaja Suomessa, joka saa markkinoida. Tästä onkin syntynyt kahtalaista ajattelua. Muualla maailmassa mainonta on räjähtänyt, koska kuka tahansa voi mainostaa. Jos monopolia ei olisi, kuka tahansa voisi Suomessakin mainostaa rahapelejä ja pelaaminen lisääntyisi ja tuotot menisivät muualle kuin Suomeen. Tällä hetkellä Veikkaus maksaa valtiolle tuotoistaan 70%.

Jatkossa Veikkaus tulee kiristämään mainontaansa ja vähentää pelipaikkojaan. Ristiriita onkin siinä, mistä pelipaikkoja vähennetään. Monille kaupoille peliautomaatit ovat iso tuloerä. Kauppa ansaitsee vuosittain peliautomaateilla 50 miljoonaa euroa.

Talousjohtaja esitteli investointisuunnitelmaa vuodelle 2020. Yhtenä investoinnin kohteena tulee olemaan sosiaalihuollon tietojärjestelmä, johon Pelastakaa Lapset tulee siirtymään.  Se tulee maksamaan arviolta 108.000 euroa.

Hallitus kävi läpi  ja hyväksyi vuoden 2020 toimintasuunnitelman, joka tullaan esittämään liittovaltuustolle liittovaltuuston kokousessa 27.9.2019. Alla muutamia poimintoja toimintasuunnitelmasta.

Oli miellyttävää huomata, että useassa kohden toimintasuunnitelmaa tuodaan esille lapsivaikutusten arvioinnin saaminen käytäntöön. Tarkoitus on koota yhteen ja mallintaa erilaisia lasten kuulemisen tapoja osana lapsivaikutusten arviointia ja tarkoitus on markkinoida sitä valtakunnallisesti. Lapsivaikutusten arvioinnin toteutumista seurataan osana lapsistrategian laatimista tämän hallituskauden aikana. Vaikutetaan lapsistrategian toteutumiseen ja lapsivaikutusten arvioinnin ottamiseksi osaksi kaikkea julkista toimintaa

Pelastakaa Lapset tulee kouluttamaan ja vahvistamaan ammattilaisten tietoa lapsiin kohdistuvasta väkivalllasta ja sen ehkäisystä.

Paikallisyhdistysten tiedon hyödyntämistä vaikuttamistyössä ja viestinnässä vahvistetaan. Työntekijöiden ja vapaaehtoisten lapsen oikeuksien osaamista vahvistetaan jatkossa.

Pelastakaa Lapset aloittaa lasten osallisuuteen ja kohtaamiseen liittyvän oppaan kirjoittamisen. Lisäksi ammattilaisille järjestetään koulutusta.

Pelastakaa Lapset tulee laatimaan lapsinäkökulmaista materiaalia sekä koulutusta lapsille taärkeistä asioista vapaehtoisille, paikallisyhdistyksille ja lasten läheisille.

Liiton jäsenyhdistysten jäsenmaksut säilyvät vuonna 2020 ennallaan.

Seuraava hallituksen kokous on 22.10.2019 Helsingissä , Tiukula-talossa.

 

Eeva Heinonen, Kuopion Pelastakaa Lapset ry:n puheenjohtaja, liittohallituksen ja -valtuuston jäsen

Pelastakaa Lapset RY:n liittokokouspäivät Helsingissä 18.-19.5.2019

Pelastakaa Lasten sääntöjen mukaan liittokokous on pidettävä joka kolmas vuosi viimeistään toukokuussa. Liittokokouksessa ovat äänioikeutettuja liiton jäsenyhdistykset. Äänimäärä perustuu yhdistyksen jäsenmaksun suorittaneiden jäsenten määrään edellisen vuoden viimeinen päivä.

Yhdistys saa yhden edustajan kutakin alkavaa 200 jäsentä kohden. Jäsenyhdistykset valitsevat omassa kevätkokouksessaan varsinaisen kokousedustajan/-t ja varaedustajan/-t. Varsinaisella edustajalla, tai hänen estyneenä olleessaan varaedustajalla, on kokouksessa äänioikeus. Yhdistys voi lähettää liittokokoukseen muitakin jäseniään. Heillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kuopion Pelastakaa Lapset ry valitsi keväkokouksessa varsinaiseksi edustajaksi liittokokoukseen hallituksen jäsenen Maija Huttusen ja varajäseneksi hallituksen varajäsenen Kaija Junnilaisen.

Pirkko Kuusela liittovaltuuston jäsenenä ja Eeva Heinonen liittohallituksen jäsenenä osallistuvat myös liittokokoukseen.

18.5.2019

Kokouspäivän avasi Pelastakaa Lasten pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta. Hän kertoi, että Pelastakaa Lapset on auttanut vuonna 2018 Suomessa 30 000 lasta. Eväitä Elämälle ohjelma on auttanut lapsia 500 000 eurolla. Tästä summasta puolet on ollut jäsenyhdistysten keräämiä varoja.

Tulevaisuudessa

*meidän tulee miettiä, kuinka monta yhdistystä Pelastakaa Lapsilla on. Onko syytä lopettaa sellaisia yhdistyksiä, joilla ei ole ollut toimintaa vuosiin? Onko syytä yhdistää lähekkäin olevia, ei niin kovin aktiivisia yhdistyksiä?

*Toinen mietittävä asia on se, miten liittovaltuuston vaali ja strategian hyväksyminen suoritetaan. Tässä liittokokouksessa oli edustettuina vain reilusti alle puolet jäsenyhdistyksistä.

* Alueyhdistyksille tullaan tekemään tiedustelu toimivuudesta, vaikuttamisesta ja osallistumisesta liittokokoukseen ja liittovaltuustoon.

Kokouspäivän aikana kuulimme kansalaistoiminnan asiantuntijan Tapani Tulkin erinomaisen esityksen aiheesta ” Muuttuva vapaaehtoistyö”.

Hänen esityksessään pääpaino oli vapaaehtoisten rekrytointi ja kiinnipitäminen. Tapani Tulkki korosti sitä, että tärkein keino saada uusia jäseniä on aktiivisesti pyytää heitä. Jäseniä saadakseen yhdistysten tulisi lähestyä kysymyksin ” Haluatko auttaa?” ja ”Mitä haluat tehdä?” Pyytäjällä pitää olla kirkkaana mielessä yhdistyksen toiminnan periaatteet.

Jäsenhankintaa Tapani Tulkki kuvasi mielestäni erinomaisella lauseella: ”Kalakoukkuun ei pidä laittaa sitä, mitä itse haluaa, vaan sitä, mistä kala pitää”.

Iltapäivällä kävimme läpi Pelastakaa Lasten Strategiaa vuosille 2020-2022. Päivi Korolaisen kanssa nostimme esille strategiasta kohdan ”Palvelutoiminta vahvistuu”.

Esitimme kysymyksen, miten Suomessa syrjäseutujen asema otetaan huomioon? Syrjäseuduilla tarkoitimme Itä-Suomea, Kainuuta ja Lappia. Miten Suomen eri alueiden erilaisuus huomioon otetaan?

Kun uusia palveluja kehitetään, tulee ottaa huomioon se, kyetäänkö nykyisiäkään palveluja ylläpitämään. Köyhät kunnat ovat vähentäneet ulkoisten palvelujen ostamista. Kunnat koettavat selvitytyä omin voimavaroin.

Toivomus olikin, että Pelastakaa Lapset ”pitäisi ääntä” siitä, että kuntien lastensuojelupalvelut saataisiin ajan tasalle.

Pelastakaa Lasten palvelutoiminnan kehittämisessä tuleekin erityisesti miettiä, miten se tehdään syrjäseuduilla.

Strategiassa kyllä löytyy kohta ” Kaikkien lasten oikeus kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin toteutuu yhdenvertaisesti , eriarvoisuus vähenee”. Siellä yhtenä kohderyhmänä mainitaan syrjäseudulla olevat lapset.

Korostimme strategian kohtaa: ”Kohdistetaan kasvavat resurssit kaikkein haavoittavimmassa asemassa oleviin lapsiin”

Iltapäivällä kävimme myös keskustelua jäsenyhdistysten kesken. Savo-Karjalan yhdistyksistä olivat paikalla Iisalmi, Imatra, Joensuu, Joutseno, Kesälahti, Kitee, Kuopio ja Parikkala. Päätimme keskuudestamme valita ehdokkaat, joita esitämme liittovaltuustoon 19.5.2019 kokouksessa.

Joensuun yhdistys ehdotti liittovaltuustoon ehdokkaaksi polvijärveläistä Hanna Pitkästä ja me kuopiolaiset hänen varajäsenekseen kuopiolaista Ella Värriä.

Kuopion yhdistys ehdotti varsinaiseksi jäseneksi kuopiolaista Eeva Heinosta ja hänen varajäsenekseen iisalmelaista Päivi Korolaista.

Imatran seutu ehdotti varsinaiseksi jäseneksi parikkalaista Tarja Miikkiä ja hänen varajäsenekseen kiteeläistä Tarja Hurskaista.

Joutsenon yhdistys esitti varsinaiseksi jäseneksi joutsenolaista Aune Seleniusta ja varaksi imatralaista Anna Lankista.

Päivän aherruksen jälkeen meille tarjottiin illalla erittäin maittava illallinen ja sen jälkeen hieno dragshow. Saimme kuunnella useiden eri artistien , kuten Paula Koivuniemi, Katri Helena, Jenni Vartiainen, Kaija Koo, Fredi Mercury, Antti Tuisku jne esityksiä.

19.5.2019

Vuorossa oli varsinainen päätösten päivä, jonne en ikävä kyllä itse päässyt mukaan. Kovan jalkakrampin seurauksena kaaduin yöllä hotellihuoneen lattialle ja mursin lonkkani. Kokouspäivän aamun vietin Helsingin Haartmanin sairaalassa ja loppupäivän ambulanssilla matkalla kohti Kuopion Yliopistollista sairaalaan leikkaukseen.

Liittokokouksessa hyväksyttiin Liiton strategia vuosille 2020-2022. Samoin valittiin uusia liittovaltuusto. Kuopiosta varsinaisena jäsenenä liittovaltuustossa on seuraava kolmivuotiskauden Eeva Heinonen ja Eevan varajäsenenä on Iisalmesta entinen liittovaltuuston puheenjohtaja Päivi Korolainen. Kuopiosta Ella Värri valittiin varajäsenksi polvijärveläiselle Hanna Pitkäselle. Kuopio sai vielä yhden ylimääräisen varajäsenen paikan, johon valittiin Kaija Junnilainen. Meillä on siis todella vahva edustus liittovaltuustossa.

Liittokokous antoi myös julkilausuman lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi. Julkilausuma alla:

Pelastakaa Lasten liittokokouksen kannanotto: Tulevan hallituksen sitouduttava lapsiperheköyhyyden vähentämiseen

19.05.2019

Tänä viikonloppuna Helsingissä kokoontuva Pelastakaa Lasten liittokokous vaatii, että köyhyydessä elävien lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja toimeentulon edistämisen tulee olla seuraavan hallituskauden tärkein tehtävä.

Viime hallituskaudella tehdyt leikkaukset ja indeksijäädytykset ovat horjuttaneet erityisesti pienituloisten lapsiperheiden taloutta ja heikentäneet lasten hyvinvointia entisestään. Näin ei voi jatkua.

Vähävaraisuus aiheuttaa lapsille osattomuuden kokemuksia, altistaa kiusaamiselle, hankaloittaa oppimista, vapaa-ajan viettoa ja rajoittaa tulevaisuuden vaihtoehtoja. Köyhillä lapsiperheillä on vähemmän voimavaroja elää täysipainoisesti arjessaan.

Suomi menestyy parhaiten silloin, kun sitoudumme huolehtimaan lapsista. Hyvinvointia syntyy, kun edistämme lapsiperheiden toimeentulomahdollisuuksia. Näin myös korjaavien palveluiden tarve vähenee.

Köyhyydessä ja köyhyysriskissä elävät Suomessa monilapsiset, maahanmuuttajataustaiset ja monimuotoiset sekä yksinhuoltaja- ja pikkulapsiperheet. Erityisesti varhaisessa lapsuudessa koetulla köyhyydellä on kauaskantoiset vaikutukset lasten tulevaisuuteen.

Vaadimme, että hallitus huolehtii kattavasti ja kestävästi peruspalveluista. Lapsille kuuluu myös yhdenvertainen opetus kaikilla oppiasteilla. Eriarvoistumiskehitys on saatava katkeamaan. Tulevan hallituksen on puututtava kaikin tavoin siihen, ettei köyhyys periydy.

Suomella on myös velvollisuus kantaa oma vastuunsa maailman lapsista. Hallituksen on laadittava aikataulu ja sitouduttava lisäämään kehitysrahoitusta niin, että kansainvälinen sitoumus 0,7 %:n määrärahataso bruttokansantulosta voidaan realistisesti saavuttaa kahden vaalikauden aikana.

Pelastakaa Lasten liittokokous vaatii järjestön hallitusohjelmatavoitteiden mukaisesti

 • perumaan lapsiperheiden etuuksiin tehdyt indeksijäädytykset.
 • helpottamaan yksinhuoltajien toimeentulovaikeuksia lapsilisän yksinhuoltajakorotuksella ja elatustuen nostolla.
 • päättämään toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta
 • palauttamaan subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen
 • takaamaan, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus yhteen maksuttomaan harrastukseen paikkakunnasta riippumatta
 • nostamaan merkittävästi kehitysrahoitusta ja sitoutumaan aikatauluun, jolla kehitysrahoitus nousee 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2030 mennessä

Kansainvälinen Pelastakaa Lapset -järjestö täyttää tänään 100 vuotta. Juhlavuotena käynnistettävää Loppu sodalle lapsia vastaan –kampanjaa tukien Pelastakaa Lasten liittokokous vaatii, että Suomen tulevan hallituksen tulee kantaa vastuunsa ja nostaa lasten suojelu konflikteissa vahvemmin ulkopolitiikan asialistalle. Suomella on myös tilaisuus edistää konflikteista kärsivien lasten oikeuksia kesäkuussa käynnistyvän EU:n puheenjohtajakauden myötä.

Eeva Heinonen, puheenjohtaja, Kuopion Pelastakaa Lapset ry

 

Kuulumisia liittohallituksen kokouksesta 7.5.2019

Liittohallitus oli pyytänyt kokoukseen esittelyä Pelastakaa Lasten kotimaan ohjelman tiimoilta. Saimme kuulla esityksen kotimaan ohjelmaan liittyvänä netti yhteistyöstä Netari-ja Netti-vihje areenoilla.

Pelastakaa Lapset tekee yhteistyötä 47 maan kanssa lapsien hyväksikäyttöön liittyvien nettikuvien tiimoilta. Kuvamateriaalin määrä on lisääntynyt valtavasti. Kuvista 80% on tytöistä ja 20% pojista. Yhteistyötä on tehty kaikkien suurten nettiyhtiöiden mm. Facebookin kanssa ja Interpolin kanssa, jotta lapsipornokuvien lähettäjät saataisiin vastuuseen ja kuvat poistettua netistä.

Pelastakaa Lapset kouluttaa ammattilaisia nettivihjetoimintaan. Koulutettavana on 800 kasvatustieteen opiskelijaa.

Lasten ja nuorten digitaalinen hyvinvointi on Pelastakaa Lapsille tärkeää. Verkkonuorisotalo Netari palvelee 20 000 kävijää viikossa.

Kansainvälinen Pelastakaa Lapset täyttää 100 vuotta tänä vuonna. Helsingissä on 100-vuotisjuhlat 16.5.2019. Vuonna 1919 Englantyne Jebb ja hänen sisarensa Dorothy Buxton perustivat Save the Fundin toisen maailmansodan jälkeen nälänhädästä kärsiviä lapsia varten.

Tällä hetkellä 420 miljoona lasta, eli joka viides lapsi elää konfliktien keskellä.

Pelastakaa Lasten teemana kolme seuraavaa vuotta onkin ”Loppu sodalle lapsia vastaan”. Pelastakaa Lapset tekee asian tiimoilta jatkuvaa mediatyötä ja reagoi akuutteihin konflikteihin.

Pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta esitti tilannekatsauksessaan seuraavaa:

Eduskuntavaalien jälkeenkin puolueisiin on oltu yhteydessä edelleen eduskuntavaaliohjelman tiimoilta. Hallitusohjelmaan pyritään vaikuttamaan niin, että siinä otetaan huomioon Pelastakaa Lasten tärkeäksi nostamia asioita.

Pelastakaa Lasten liittokokous pidetään Helsingissä 18.-19.5.2019. Virallisia edustajia kokoukseen on ilmoittautunut vain 31 79:stä jäsenyhdistyksestä. Jokaisella yhdistyksellä on oikeus lähettää yksi virallinen edustaja kokoukseen. Pohdittavaksi  tulevaisuudessa tuleekin, miten liittovaltuusto valitaan, jos liittokokous ei vedä edustajia.

Pelastakaa Lasten talousjohtaja on vaihtunut ja paikka on haettavana. Asia tulee hallituksen kokoukseen 18.6. päätettäväksi. Uusi talousjohtaja aloittaa 1.8.2019. Tällä hetkellä tehtävää hoitaa Eija Herttuainen.

Johdon sihteeri Aija Pippuri jää äitiyslomalle toukokuun lopulla ja häntä tulee sijaistamaan Ulrika Busk-Nielsen.

Seuraava hallituksen kokous on 18.6.2019.

Eeva Heinonen, puheenjohtaja, Kuopion Pelastakaa Lapset ry

 

Kuulumisia Liittohallituksen kokouksesta 28.3.2019

Pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta käsitteli pääsihteerin tilannekatsauksessa mm. seuraavia asioita:

* Eduskuntavaalivaikuttaminen on jatkunut eri puolueisiin aktiivisesti.

* Jemeniä on avustettu neljä vuotta ja annettu avustus on ollut 500 000 euroa.

* Vetoomukseen ”Sota lapsia vastaan on lopetettava” on saatu 10 000 allekirjoitusta.

* Lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta/ vaikuttaminen sen lopettamiseksi on ollut liiton toimesta vahvasti esillä.

* 16.5.2019 vietetään Pelastakaa Lasten- Save the Children 100-vuotisjuhlaa. Yhteistyökumppaneille ja pitkäaikaislahjoittajille järjestetään tilaisuus, jossa luennoi uusi lapsiasiavltuutettu Elina Pekkarinen.

Käytiin läpi vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018.

* Suurimmat menoerät olivat Tiukulan remontti, joka maksoi n. 700 000 euroa.

* Talous on ylijäämäinen 775 000 euroa.

* Testamenttilahjoituksia Pelastakaa Lapset sai 2.4 miljoonaa euroa.

* Varainhankinnassa ylitettiin 10 miljoonan euron raja.

* Yrityslahjoituksia saatiin lähes kaksi miljoonaa. Suurin yhteistyökumppani on ollut Nokia

Henkilöstötilanne vuodelta 2018

* Henkilöstöä on vuonna 2018 ollut 270 henkilöä, jossa mukana ovat ns. lepäävät työsuhteet.

* Vakituista on henkilöstöstä 75 % ja määräaikaisia 25 %.

* Henkilöstöstä suurin osa eli 32% on 30-39 vuotiaita, 27% 40-49 vuotiaita ja 25% 50-59 vuotiaita.

* Koulutukseltaan henkilöstöstä 44% on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta ja 37% alemman korkeakoulututkinnon suorittanutta.

* Erityistä huolta herätti henkilöstön lähtövaihtuvuus. Sosiaalialalla vaihtuvuus on 28% ja sitä pidetään korkeana. Ideaali olisi 10%. PELASTAKAA LAPSILLA se on 42.2% eli erittäin suuri. Suuruutta selittää se, että työssä on paljon määräaikaisia. Vakinaisten lähtövaihtuvuus on 17.4%, joka on kasvanut edellisistä vuosista.

64% henkilöstöstä ilmoitti eronsa syyksi ”uralla eteneminen tai muutoksen tarve”, 10% ilmoitti syynä olevan ”koettu ristiriita”. Tästä johtoryhmä teke selvityksen.

15.4.2019 tehdään uusi henkilöstötutkimus. Edellinen henkilöstötutkimus sisälsi paljon korjattavia asioita, joista yksi oli tiedonkulku. Sen tulisi olla uudessa tutkimuksessa parantunut, koska hallitukselle niin luvattiin.

Toimintastrategia 2020-2022

Hallitus käsitteli toimintastrategiaa viime kokouksessa perinpohjaisesti. Nyt oli tehty pieniä muutoksia ja strategiaa käytiin uudelleen läpi.

Pohjana Suomen Pelastakaa Lasten toimintastrategialle on kansainvälisen Save the Chldrenin strategia. Hallitus päätti esittää strategian liittokokouksen 18.-19.5.2019 hyväksyttäväksi.

Arvomme ovat: vastuullisuus, määrätietoisuus, kumppanuus, luovuus ja tinkimättömyys.

Syksyllä 2019 tullaan miettimään, miten strategian seuranta suoritetaan vuodesta 2020 eteenpäin.

Seuraava liittohallituksen kokous on 7.5.2019 klo 14.

Eeva Heinonen, puheenjohtaja, Kuopion Pelastakaa Lapset ry

 

Kuulumisia Pelastakaa Lasten liittohallituksen kokouksesta 31.1.2019

Liittohallituksen kokouksessa tärkeimpänä asiana oli toimintastrategia vuosille 2020-2022. Suomen Pelastakaa Lasten strategia pohjaa kansainvälisen strategiaan.

Pelastakaa Lasten globaalivisio 2030 määrittelee sen, mitä tullaan tekemään. Alueiksi on määritelty

 • Eloonjääminen – yksikään alle 5 v lapsi ei kuole syihin, jotka ovat ehkäistävissä.
 • Oppiminen – kaikki lapset oppivat laadukkaassa perusopetuksessa.
 • Suojeleminen – lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ei hyväksytä.

Keskitymme työssämme kaikkein haavoittavimmassa asemassa oleviin lapsiin. Työskentelemme kaikkien lasten oikeuksien toteutumiseksi, mutta asetamme kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat lapset etusijalle ja vaikutamme, että muut tekevät samoin. Onnistumista arvioidaan sillä, miten nämä lapset kyetään saavuttamaan.

Pelastakaa lasten globaalit läpimurtotavoitteet vuosille 2019-2021

Eloonjääminen

 • Lasten eloonjäämisen kannalta välttämättömien ja laadukkaiden palveluiden piiriin kuuluvien lasten ja lapsiperheiden määrää nostetaan.
 • Painopisteinä ovat lasten keuhkokuumeen vähentäminen, lasten terveys ja ravitsemus sekä nuorten seksuaalikasvatus ja lisääntymisterveys.

Oppiminen

 • laadukkaan, inklusiivisen, turvallisen ja tasa-arvoisen perusopetuksen parissa olevien lasten määrää kasvatetaan
 • lasten hyvinvointi koulussa lisääntyy ja luku- ja laskutaito paranee

Suojeleminen

 • Vastuullisuutta lisätään
 • ehkäisemme ja vähennämme lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja sen seurauksia kodeissa, koulussa ja yhteiskunnassa sekä erityisesti konfliktitilanteissa ajamalla muutosta normeihin, asenteisiin ja käyttäytymismalleihin.

Pelastakaa Lapset ohjelmastrategia 2020-2022 sisältää seuraavia elementtejä

Eloonjääminen

prioriteetit:

 • terveys ja ravitsemus
 • lapsiköyhyys
 • opetus
 • lastensuojelu
 • lapsen oikeudet ja hyvä hallinto

Tavoitteet:

 • Lapset ja nuoret saavat oikea-aikaisesti tarvitsemiaan palveluja (lapsistrategia ja lapsibudjetointi saatava aikaiseksi)
 • lasten oikeus osallisuuteen toteutuu ( rakenteita, joissa mahdollisuus osallisuuteen, ymmärryksen ja osaamisen lisäämistä lapsen osallisuudesta on edistetty.
 • lapsiin kohdistuva väkivalta, pahoinpitely, laiminlyönti ja hyväksikäyttö on vähentynyt kaikissa toimintaympäristöissä ( käytössä malleja, joiden avulla saadaan vähennettyä lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa, väkivaltaa sosiaalisessa mediassa ja arkiympäristössä, kiusaamista; lapsen kokeman väkivallan näkyväksi saattaminen ja siihen on pystytty vastaamaan)
 • kaikkien lasten oikeus kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin toteutuu yhdenvertaisesti ja eriarvoisuus vähenee. (yhtäläinen mahdollisuus toisen asteen koulutukseen on Suomessa toteutunut, toimintamallit ja rakenteet, jotka tukevat kaikista köyhimpien lasten hyvinvoinnin lisääntymistä, perheiden moniongelmaisuuden vaikutukset lasten arkeen on saatu näkyväksi ja on löydetty ratkaisuja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Kansalaisyhteiskunnan ja yritysten kyky edistää lapsen oikeuksien toteutumista on edistynyt)

”Kaikki sodat ovat lapsia vastaan”

Kansainvälinen Pelastakaa Lapset järjestö täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Vuonna 1919 englantilainen Eglantyne Jebb muutti historian kulkua julistamalla, että kaikilla lapsilla on oikeuksia. Tämä vallankumouksellinen ajatus tuli YK:n lapsenoikeuksien perustaksi ja ohjasi maapallon laajuista liikettä tekemään maailmasta paremman paikan lapsille.

Vuosisadan ajan Pelastakaa Lapset on auttanut pelastamaan laajasti lapsia kuolemalta. Siitä huolimatta maailmassa miljoonia lapsia kuolee sairauksiin ja nälkään, on vailla koulutusta ja kokee väkivaltaa.

Pelastakaa lapset jatkaa työtään lapsikuolleisuuden vähentämiseksi, aliravittujen auttamiseksi, koulutuksen varmistamiseksi kaikille maailman lapsille, suojelemalla lapsia konflikteissa ja vaikuttamalla siihen, etteivät lapset altistu väkivallalle.

Seuraava liittohallituksen kokous on torstaina 28.3.2019 Helsingissä Tiukulassa.

 

Eeva Heinonen, puheenjohtaja Kuopion Pelastakaa Lapset ry