Kuopion Pelastakaa Lapset ryn toiminnasta

Pelastakaa Lapset on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.

Kuopion Pelastakaa Lapset ryn tarkoituksena ja päämääränä on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan Kuopiossa ja lähiympäristössä. Ajatuksena on saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään Kuopion alueella. Erityinen huomio kohdistetaan kaikkein haavoittavimmassa asemassa oleviin lapsiin. Yhdistyksemme edistää myös lasten osallisuuden toteutumista

YHDISTYKSEN HALLINTO

Yhdistyksemme hallintoelimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallituksen kokous. Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja päätösten toimeenpanovalta on hallituksella, joka hoitaa myös muut lain ja sääntöjen määräämät yhdistyksen asiat.
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous.

Kuopion Pelastakaa Lasten hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajana on Eeva Heinonen, varapuheenjohtajana Liisa Törn, sihteerinä Ella Värri, jäseninä Maija Huttunen, Kati Mykkänen ja Eila Pöntinen, varajäseninä Kaija Junnilainen ja Varpu Nikoskelainen.

Yhdistyksemme toiminta- ja osallistumismahdollisuudet

RUKKASRYHMÄ

Jotta meillä olisi mahdollisuus auttaa lapsia, järjestämme useita kertoja vuodessa myyjäisiä. Niiden yhteydessä on usein myös arpajaiset. Myyjäisiä olemme järjestäneet KYSin ala-aulassa keväisin ja syksyisin, Puijonlaakson ostarilla useamman kerran vuodessa sekä Kirkonmäellä adventtina.
Meillä on useita innokkaita vapaaehtoisia, jotka ovat vuodesta toiseen jaksaneet neuloa sukkia, lapasia ja muita neuleita. Vapaaehtoisemme ovat myös leiponeet myyjäisiin herkullisia leivonnaisia. Näitä myyntituottoja käytämme kuopiolaisten ja lähiympäristön lasten tukemiseen. Rukkasryhmän toimintaan ovat kaikki tervetulleita. Rukkaryhmän kokoontumisajat näet Ajankohtaista-sarakkeesta.

KERÄYKSET

Osallistumme joka vuosi mm. Nenäpäivä-keräykseen yhdessä muiden järjestöjen kanssa.
Lisäksi osallistumme Pelastakaa Lasten järjestämiin lipaskeräyksiin liittyen mm. katastrofialueiden lasten avustamiseen.
Kaikissa Suomen Lidleissä on pullonpalautus, jossa voit osallistua lasten auttamiseen antamalla pullonpalautusrahat Pelastakaa Lapsille. Myös K-kauppa on mukana pullokeräyksessä, ei kuitenkaan kaikki K-kaupat.

LASTEN KERHOTOIMINTA

Yhdistyksemme piti vuonna 2018 yhdessä Savonia AMK:n opiskelijoiden ja opettajien kanssa SINÄ OLE TÄRKEÄ- kerhoa Pyörön alakoululla 2-3-luokkalaisille. Keväällä ja syksyllä kerhossa oli yhteensä 16 lasta ja kerhokertoja oli yhteensä 14. Aikomuksenamme on jatkaa kerhotoimintaa syksyllä 2019 yhdessä Savonia AMK:n ja Pyörön koulun vanhempainyhdistyksen kanssa. Mietimme myös, olisiko meillä mahdollisuutta laajentaa toimintaamme toiselle alueelle Kuopiossa.

EVÄITÄ ELÄMÄLLE

Kuopion Pelastakaa Lapset on usean vuoden ajan jakanut avustuksia kuopiolaisille ja lähiympäristön vähävaraisille lapsille harrastusmenoihin ja toisen asteen opiskeluun Eväitä Elämälle-ohjelman puitteissa. Vuonna 2018 jaoimme harrastustukea 20 lapselle ja oppimateriaalitukea 35 lapselle.

VAIKUTTAMINEN

Kuopion Pelastakaa Lapset pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan kansalaisiin, päättäjiin ja viranomaisiin pitämällä esillä lapsiasioita ja lapsen oikeuksia lehdistössä erilaisin mielipidekirjoituksin sekä osallistumalla erilaisiin tapahtumiin, joissa on mukana kansalaisia, päättäjiä ja viranomaisia.

Toimimme aktiivisesti ILONA-työryhmässä, joka koostuu yli 20 kuopiolaisesta lapsijärjestöstä ja kaupungin edustuksesta. Ilona työryhmän kanssa olemme usean vuoden aikana järjestäneet erilaisia tapahtumia lapsille ja lapsiperheille. Viimeisin suuri tapahtuma oli vuonna 2018 Lapsen oikeuksien päivänä järjestetty tilaisuus Kuopion kirjastolla.
Puheenjohtajamme on mukana Ilona-ryhmän toiminnassa. Ilona on ollut vaikuttamassa aktiivisesti päättäjiin lapsen oikeuksien toteuttamisessa ja siinä, että LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI otettaisiin Kuopiossa käyttöön kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä maankäytöstä terveyspalveluihin.

Puheenjohtajamme on toiminut maakunnallisessa Lape-työryhmässä ( liittyy Juha Sipilän hallituksen lasten ja lapsiperheiden palveluiden kehittämisohjelmaan) kahden vuoden ajan vuosina 2017-2018. Vuonna 2019 työryhmää pienennetään ja Kuopion Pelastakaa Lapset ry on MLL:n varajäsenenä työryhmässä.

Kehitteillä on maakunnallinen lapsiasioiden työryhmä, johon tulisivat kuulumaan ainakin seuraavat järjestöt: Kuopion Ensikotiyhdistys, MLL, Setlementti, SOS-lapsikylä, Nuorten Palvelu ja Kuopion Pelastakaa Lapset ry.

MUU AVUSTAMINEN

Olemme joka vuosi avustaneet joulun alla vähävaraisia lapsiperheitä jouluavustuksen muodossa. Olemme antaneet perheille lahjakortin ruokakauppaan. Jouluavustuksen sai vuonna 2018 15 perhettä, joissa oli 46 lasta.
Keväisin olemme myöntäneet neljälle alakoululaiselle KIVA KAVERI-stipendin.
Lisäksi olemme avustaneet vuonna 2018 Päihdepalvelu Hemman asiakkaana olevien lapsiperheiden retkiä mm. Kuopion ja Ähtärin Eläinpuistoon. Olemme maksaneet lastenhoitoavun sellaisille perheille, joiden vanhemmat ovat osallistuneet Lasinen Lapsuus-projektin ryhmätoimintaan.
Kummitoimintamme puitteissa olemme avustaneet lapsia Nepalissa, Etiopiassa ja Venäjällä. Lisäksi olemme antaneet katastrofiapua Jemenin sodan uhreille.

YRITYSTEN, YKSITYISTEN JA JÄSENTEN TUKI

Jotta kaikki tämä tekemämme työ on onnistunut, on siihen ollut suurena apuna kuopiolaisten yritysten ja yksityishenkilöiden antamat avustukset ja tuki. Olemme vuosittain saaneet kuopiolaisille lapsille kallisarvoista apua juuri tätä kautta. Haluammekin kiittää kaikkia meitä avustaneita.
Sinä yhdistyksemme jäsen olet ollut suuri tuki meille maksaessasi jäsenmaksusi.

Tule mukaan toimintaamme, niin pääset näkemään oman ja muiden tukijoiden käden jäljen!