Kuopion Pelastakaa Lapset ry

Tule mukaan

Kuopion Pelastakaa Lapset ry toimii valtakunnallisen Pelastakaa Lapset ry:n jäsenyhdistyksenä lapsiväestön oikeuksien ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tavoitteena on auttaa haavoittuvissa elämäntilanteissa olevia lapsia ja edistää lasten osallisuusmahdollisuuksia Kuopiossa ja lähiympäristössä.

Maksamalla jäsenmaksun tuet yhdistyksemme toimintaa ja olet osa koko maailmanlaajuista Pelastakaa Lapset –järjestöä.

Jäsenetuna saat Pelastakaa Lapset -lehden vuosikerran.

Jäsentiedot kerätään asianomaisen Pelastakaa Lasten paikallisyhdistyksen jäsenrekisteriin, jota ylläpidetään Pelastakaa Lapset -liitossa ja tietoja käsitellään siellä. Lisätietoja rekisteristä ja rekisteröidyn oikeudet: Pelastakaa Lasten asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

Liity jäseneksi

Olemme mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa

Eväitä Elämälle -ohjelma tukee syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Syksyn hakuaika Eväitä Elämälle harrastustukeen on 1.-12.8.2022

Tutustu Eväitä Elämälle -ohjelmaan

Yhdistyksemme on Pelastakaa Lapset ry:n jäsenyhdistys

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään.

Vieraile keskusjärjestön sivulla

Ajankohtaista

Ajankohtaista yhdistyksemme tapahtumista

Lue lisää

Toimintamme

Kuopion Pelastakaa Lapset ry on aktiivinen paikallisyhdistys, ja uskomme, että jokainen yhdistyksemme jäsen löytää itseään kiinnostavan tavan osallistua toimintaan!

Lue lisää

Järjestö- ja yhdistyskuulumisia

Olemme monessa mukana ja toimimme aina Pelastakaa Lasten arvojen mukaisesti.

Lue lisää

Puheenjohtajan kynästä

Puheenjohtajamme ottaa aktiivisesti kantaa lasten oikeuksia ja lapsiperheiden hyvinvointia koskettaviin asioihin mediassa.

Lue lisää

Yhteystiedot

Kuopion Pelastakaa Lapset ry

Puheenjohtaja Eeva Heinonen heinoneneeva1302@gmail.com puh. 0465814044

Sihteeri sihteeri.kuopio@pelastakaalapset.net

Yleiset asiat kuopio@pelastakaalapset.net

Postiosoite: Kuopion Pelastakaa Lapset ry, Suokatu 36 B 36, 70110 Kuopio.

 

Ammatillisissa lastensuojeluasioissa

ota yhteyttä Pelastakaa Lapset ry:n aluetoimistoon:

Itä-Suomen aluetoimisto
(adoptio, perhehoito, lomakoti-, tukiperhe-, tukihenkilötoiminta)

Puhelin: 010 843 5180

”On vappu. Miksi äiti puhuu kovasti? Äitin lasi kaatuu. Minua pelottaa.”
Lapsi lasin takana
Huomaatko?

Aikuisen alkoholin käyttö voi aiheuttaa lapselle turvattomuuden tunnetta. Turvallisen äidin tai isän satunnainenkin päihtymys voi olla outo tai pelottava. Pienen lapsen turvallisuudentunne syntyy siitä, että hän pystyy ennakoimaan tilanteita ja saamaan kontaktin aikuiseen. Päihtymys vaikuttaa aina vanhemman kykyyn huomata lapsi ja hänen tarpeensa sekä olla aidosti läsnä. Vanhempi reagoi lapsen kysymyksiin, ilmeisiin ja eleisiin eri tavalla kuin yleensä ja voi siksi vaikuttaa arvaamattomalta. Muutama minuutti on hätääntyneelle lapselle ikuisuus.

Oletko ajatellut miltä päihtymyksesi näyttää lapsen silmin?

Sinä olet lapsesi tärkein aikuinen.

Kampanjassa mukana:
Kuopion kriisikeskus
Kuopio ehkäisevä päihdetyö
Kuopion kaupunki, City of Kuopio
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
Pohjois-Savon HYTE
Kuopion ensikotiyhdistys ry
Savon mielenterveysomaiset FinFami ry
Kuopion Pelastakaa Lapset ry
Työterapinen yhdistys ry

KATSO LAPSI LASIN TAKANA -VIDEO TÄSTÄ