Pelastakaa Lasten eduskuntavaalisuositukset 2023

Eduskuntavaalit järjestetään keväällä 2023. Pelastakaa Lasten 6 eduskuntavaalitavoitetta keskittyvät lapsen oikeuksien toteutumisen varmistamiseen Suomessa ja maailmalla.

Kaiken lapsia koskevan päätöksenteon ja toimeenpanon tulee olla perus- ja ihmisoikeuksien mukaista. Perustuslaki, YK:n lapsenoikeuksien sopimus ja muut ihmisoikeussopimukset velvoittavat lapsen oikeuksien johdonmukaiseen toteuttamiseen.

Lapsen oikeudet varmistetaan julkisen hallinnon, kansalaisjärjestöjen ja yritysten toimivalla yhteistyöllä. Yhteistyö vaatii myös kansalaisjärjestöjen toiminnan ja rahoituksen turvaamista pitkäjänteisesti.

 

Pelastakaa Lapset edistää seuraavien tavoitteiden toteutumista hallitusohjelmakaudella 2023-2026

  1. Vähennetään lapsiperheköyhyyttä panostamalla vaikeissa elämäntilanteissa elävien perheiden ja lasten tukeen
  2. Jatketaan lapsistrategian johdonmukaista toimeenpanoa
  3. Turvataan väkivallaton lapsuus
  4. Suojellaan pakolais- ja maahanmuuttajataustaisia lapsia Suomessa ja EU:ssa
  5. Edistetään vakautta ja turvallisuutta investoimalla lapsiin ja lapsen oikeuksiin globaalisti
  6. Seurataan ja toimeenpannaan Suomen saamia perus- ja ihmisoikeuksia koskevia suosituksia