Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi.

Harrastustuki: Tuemme alle 18-vuotiaiden lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun lapsen harrastuksen aloittaminen tai jatkaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi. Harrastuskulujen tulee olla kohtuulliset perheen taloudelliseen tilanteeseen nähden. Erityisen kalliita harrastuksia meillä ei ole mahdollisuutta tukea, mutta pyrimme ottamaan huomioon myös sosiaaliset ja terveydelliset perusteet.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen. Samasta perheestä oppimateriaali- tai harrastustukea voidaan myöntää enintään kahdelle lapselle.

Kevään 2021 oppimateriaali- ja harrastustuen hakuaika on 4.-15.1.2021.

Myönnämme oppimateriaalitukea tammikuussa ainoastaan Suomalaisen Kirjakaupan maksuosoituksena (ei tilisiirtona). Aiemmin harrastustukea saaneet voivat hakea uutta tukea ainoastaan, jos aiemman tuen asianmukaiset kuitit on toimitettu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tukea voi saada vain, jos aiemmin myönnettyjen tukien asianmukaiset kuitit on toimitettu vuoden 2020 loppuun mennessä

Tiedustelut ensisijaisesti sähköpostitse kuopio@pelastakaalapset.net

Huom. Käsittelemme vain hakuaikana saapuneet hakemukset, jotka on tehty varsinaisella hakemuslomakkeella.

Eväitä Elämälle -ohjelman hakulomakkeet ja rekisteriseloste löytävät täältä.

Tutustu ennen hakemuksen palauttamista huolellisesti Pelastakaa Lasten oppimateriaali- ja harrastustukeen tästä, oppimateriaalituen toimintaohjeeseen tästä ja tällä sivulla olevaan ohjeistukseen.

Oppimateriaalituki myönnetään ensisijaisesti Suomalaisen Kirjakaupan osto-oikeutena tai toissijaisesti tilisiirtona (alkuperäiset ostokuitit ja tilisiirrot osoittavat alkuperäiset tositteet toimitettava kuluvan vuoden loppuun mennessä). Harrastustuki maksetaan tilisiirtoina tuen saajan tai huoltajan ilmoittamalle tilille, jolloin tuen saajalla/huoltajalla on velvollisuus toimittaa alkuperäiset ostokuitit ja tilisiirrot osoittavat alkuperäiset tositteet kuluvan vuoden loppuun mennessä. Kaikki alkuperäiset kulutositteet liitetään  yhdistyksen kirjanpitoon. Seuraava oppimateriaali- tai harrastustuki maksetaan vain silloin, kun edellisestä saadusta tuesta on toimitettu asianmukaiset kuitit tai muut kulutositteet.

HAKEMUKSET JA YHDISTYKSEN POSTI LÄHETETÄÄN OSOITTEELLA KUOPION PELASTAKAA LAPSET RY, SUOKATU 36 B 36, 70110 KUOPIO.