Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuotona Eväitä Elämälle -ohjelmassa on:

Harrastustuki: Tuemme alle 18-vuotiaiden lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun lapsen harrastuksen aloittaminen tai jatkaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi. Harrastuskulujen tulee olla kohtuulliset perheen taloudelliseen tilanteeseen nähden. Erityisen kalliita harrastuksia meillä ei ole mahdollisuutta tukea, mutta pyrimme ottamaan huomioon myös sosiaaliset ja terveydelliset perusteet.

Harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus osallistua edes yhteen harrastukseen. Samasta perheestä harrastustukea voidaan myöntää enintään kahdelle lapselle.

 

KEVÄÄN HARRASTUSTUEN HAKUAIKA ON 1.-15.1.2023.

Käsittelemme vain hakuaikana saapuneet hakemukset, jotka on tehty varsinaisella hakemuslomakkeella.

 

Tutustu ennen hakemuksen palauttamista huolellisesti Pelastakaa Lasten harrastustukeen tästä, ja tällä sivulla olevaan ohjeistukseen.

Harrastustuki maksetaan tilisiirtoina tuen saajan tai huoltajan ilmoittamalle tilille, jolloin tuen saajalla/huoltajalla on velvollisuus toimittaa alkuperäiset ostokuitit ja tilisiirrot osoittavat alkuperäiset tositteet kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Kaikki alkuperäiset kulutositteet liitetään  yhdistyksen kirjanpitoon.

 

HUOMIO! Aiemmin tukea saaneille perheille voidaan uutta harrastustukea myöntää vain jos aiemman perheeseen myönnetyn tuen kaikki kuitit on toimitettu yhdistykselle. 

 

HAKEMUKSET JA YHDISTYKSEN POSTI LÄHETETÄÄN OSOITTEELLA KUOPION PELASTAKAA LAPSET RY, SUOKATU 36 B 36, 70110 KUOPIO.

Tiedustelut ensisijaisesti sähköpostitse kuopio@pelastakaalapset.net