Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

Oppimateriaalituki: Tuemme aiemmin toisen asteen opintonsa aloittaneiden opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi. Toisen asteen opintonsa syksyllä 2021 aloittavat opiskelijat saavat maksuttomat oppimateriaalit kotikunnalta, joten heille oppimateriaalitukea ei voida myöntää.

Harrastustuki: Tuemme alle 18-vuotiaiden lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun lapsen harrastuksen aloittaminen tai jatkaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi. Harrastuskulujen tulee olla kohtuulliset perheen taloudelliseen tilanteeseen nähden. Erityisen kalliita harrastuksia meillä ei ole mahdollisuutta tukea, mutta pyrimme ottamaan huomioon myös sosiaaliset ja terveydelliset perusteet.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen. Samasta perheestä oppimateriaali- tai harrastustukea voidaan myöntää enintään kahdelle lapselle.

 

Syksyn 2021 hakuaika on päättynyt 15.8.2021

Käsittelemme vain hakuaikana saapuneet hakemukset, jotka on tehty varsinaisella hakemuslomakkeella.

Kevään 2022 hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

 

Tutustu ennen hakemuksen palauttamista huolellisesti Pelastakaa Lasten oppimateriaali- ja harrastustukeen tästä, oppimateriaalituen toimintaohjeeseen tästä ja tällä sivulla olevaan ohjeistukseen.

  • Oppimateriaalituki myönnetään vain Suomalaisen Kirjakaupan maksusitoumuksena (alkuperäiset ostokuitit on toimitettava yhdistykseen kuluvan vuoden loppuun mennessä).
  • Harrastustuki maksetaan tilisiirtoina tuen saajan tai huoltajan ilmoittamalle tilille, jolloin tuen saajalla/huoltajalla on velvollisuus toimittaa alkuperäiset ostokuitit ja tilisiirrot osoittavat alkuperäiset tositteet kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Kaikki alkuperäiset kulutositteet liitetään  yhdistyksen kirjanpitoon.

 

HUOMIO!

Aiemmin tukea saaneille perheille voidaan uutta oppimateriaali- tai harrastustukea myöntää vain jos aiemman perheeseen myönnetyn tuen kaikki kuitit on toimitettu yhdistykselle. 

 

HAKEMUKSET JA YHDISTYKSEN POSTI LÄHETETÄÄN OSOITTEELLA KUOPION PELASTAKAA LAPSET RY, SUOKATU 36 B 36, 70110 KUOPIO.

Tiedustelut ensisijaisesti sähköpostitse kuopio@pelastakaalapset.net