Kuopion Pelastakaa Lapset ryn toiminnasta

Pelastakaa Lapset on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.

Kuopion Pelastakaa Lapset ryn tarkoituksena ja päämääränä on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan Kuopiossa ja lähiympäristössä. Ajatuksena on saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään Kuopion alueella. Erityinen huomio kohdistetaan kaikkein haavoittavimmassa asemassa oleviin lapsiin. Yhdistyksemme edistää myös lasten osallisuuden toteutumista

YHDISTYKSEN HALLINTO

Yhdistyksemme hallintoelimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallituksen kokous. Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja päätösten toimeenpanovalta on hallituksella, joka hoitaa myös muut lain ja sääntöjen määräämät yhdistyksen asiat. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous.

Kuopion Pelastakaa Lasten hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajana on Eeva Heinonen, varapuheenjohtajana Liisa Törn, sihteerinä Johanna Manne, jäseninä Maija Huttunen, Kaija Junnilainen ja Ella Värri sekä varajäseninä Riitta Murtorinne ja Satu Soininen.

Yhdistyksemme toiminta- ja osallistumismahdollisuudet

RUKKASRYHMÄ

Jotta meillä olisi mahdollisuus auttaa lapsia, järjestämme useita kertoja vuodessa myyjäisiä. Niiden yhteydessä on usein myös arpajaiset. Myyjäisiä olemme järjestäneet KYSin ala-aulassa keväisin ja syksyisin, Puijonlaakson ostarilla useamman kerran vuodessa sekä Kirkonmäellä adventtina.

Meillä on useita innokkaita vapaaehtoisia, jotka ovat vuodesta toiseen jaksaneet neuloa sukkia, lapasia ja muita neuleita. Vapaaehtoisemme ovat myös leiponeet myyjäisiin herkullisia leivonnaisia. Näitä myyntituottoja käytämme kuopiolaisten ja lähiympäristön lasten tukemiseen. Rukkasryhmän toimintaan ovat kaikki tervetulleita. Rukkaryhmän kokoontumisajat näet Ajankohtaista-sarakkeesta.

KERÄYKSET

Osallistumme joka vuosi mm. Nenäpäivä-keräykseen yhdessä muiden järjestöjen kanssa

Lisäksi osallistumme Pelastakaa Lasten järjestämiin lipaskeräyksiin liittyen mm. katastrofialueiden lasten avustamiseen.

Kaikissa Suomen Lidleissä on pullonpalautus, jossa voit osallistua lasten auttamiseen antamalla pullonpalautusrahat Pelastakaa Lapsille. Myös K-kauppa on mukana pullokeräyksessä, ei kuitenkaan kaikki K-kaupat.

EVÄITÄ ELÄMÄLLE

Kuopion Pelastakaa Lapset on usean vuoden ajan jakanut avustuksia kuopiolaisille ja lähiympäristön vähävaraisille lapsille harrastusmenoihin ja toisen asteen opiskeluun Eväitä Elämälle-ohjelman puitteissa. Vuonna 2019 jaoimme harrastustukea 46 lapselle ja oppimateriaalitukea 42 lapselle.

VAIKUTTAMINEN

Kuopion Pelastakaa Lapset pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan kansalaisiin, päättäjiin ja viranomaisiin pitämällä esillä lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin liittyviä asioita, lapsen oikeuksia sekä lapsivaikutusten arvioinnin ottamista käyttöön päätöksenteossa.

Kirjoitamme mielipidekirjoituksia Savon Sanomiin ja paikallislehtiin. Lisäksi kirjoitamme ajatuksia Savon Sanomien Ilona-blogiin. Osallistumme erilaisiin seminaareihin, koulutuksiin ja tapahtumiin, joissa on mukana kansalaisia, päättäjiä ja viranomaisia.

Toimimme aktiivisesti ILONA-työryhmässä, joka koostuu yli 20 kuopiolaisesta lapsijärjestöstä ja kaupungin edustuksesta. Ilona on ollut vaikuttamassa aktiivisesti päättäjiin lapsen oikeuksien toteuttamisessa ja siinä, että lapsivaikutusten arviointi otettaisiin Kuopiossa käyttöön kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä maankäytöstä terveyspalveluihin. Ilona työryhmän kanssa olemme usean vuoden aikana järjestäneet erilaisia tapahtumia lapsille ja lapsiperheille. Viimeisin suuri tapahtuma oli vuonna 2019 Lapsen oikeuksien päivänä järjestetty tilaisuus kauppakeskus Matkuksessa.

Olemme olleet mukana varsinaisena jäsenenä maakunnallisessa Lape-työryhmässä (liittyy Juha Sipilän hallituksen lasten ja lapsiperheiden palveluiden kehittämisohjelmaan)  kahden vuoden ajan vuosina 2017-2018. Vuonna 2019 työryhmää pienennettiin ja Kuopion Pelastakaa Lapset ry on työryhmässä MLL:n varajäsenenä

Kuopion Pelastakaa Lapset ry on mukana myös maakunnallisessa lapsiasioiden työryhmässä, johon kuuluvat lisäksemme ainakin seuraavat järjestöt: Kuopion Ensikotiyhdistys, MLL, Setlementti, SOS-lapsikylä, Nuorten Palvelu.

Kuopion Pelastakaa Lapset on saavuttanut toiminnallaan tunnettuutta Kuopion kaupungin päättäjien, virkahenkilöiden sekä erilaisten muiden toimijoiden keskuudessa. Meitä on pyydetty vuonna 2020 mukaan erilaisiin hankkeisiin. Olemme mukana mm. seuraavissa hankkeissa:

* Itä-Suomen Hyvinvointivoimala-konsortio/ kehitysjohtaja Eeva Mäkinen. Tavoitteena on saada aikaan vuonna 2025 Monialainen hyvinvointiosaamisen ekosysteemi. Hankkeessa ovat mukana mm. Kuopion kaupunki, Itä-Suomen Yliopisto, Savonia Amk, Sakky, Suonenjoki ja joitakin muita kuntia Itä-Suomesta.

* Seurakunnan ApuVa hankkeen jatkohanke liittyen lapsiperheköyhyyteen/ hankevastaava Jarkko Voutilainen . Kuopion Pelastakaa Lapset suunnittelee ehkäisevää tukea lapsiperheisiin.

* Pohjois-Savon,14- paikkaisessa järjestöneuvostossa, lapsiasioiden ryhmässä, Kuopion Pelastakaa Lapset ry:llä on ollut varajäsenen paikka vuosina 2019-2021. Jatkoa neuvostoon tullaan esittämään vuodelle 2022. Asiasta päättää maakuntahallitus.

MUU AVUSTAMINEN

Olemme joka vuosi avustaneet joulun alla vähävaraisia lapsiperheitä jouluavustuksen muodossa. Vuonna 2020 myönsimme avustuksena saamamme 40 kappaletta 50 euron lahjakorttia vähävaraisille lapsiperheille.

Keväisin olemme myöntäneet neljälle alakoululaiselle KIVA KAVERI-stipendin.

Olemme avustaneet vuonna 2019 Päihdepalvelu Hemman asiakkaana olevien lapsiperheiden virkistystoimintaa. Tulemme myös jatkossa tukemaan Lasinen Lapsuus ryhmäntoimintaa, jos Kuopion kaupunki päättää toiminnan jatkumisesta.

Kummitoimintamme puitteissa olemme avustaneet lapsia Nepalissa, Etiopiassa ja Venäjällä. Lisäksi olemme antaneet katastrofiapua Jemenin sodan uhreille.

YRITYSTEN, YKSITYISTEN JA JÄSENTEN TUKI

Jotta kaikki tämä tekemämme työ on onnistunut, on siihen ollut suurena apuna kuopiolaisten yritysten ja yksityishenkilöiden antamat avustukset ja tuki. Olemme vuosittain saaneet kuopiolaisille lapsille kallisarvoista apua juuri tätä kautta. Haluammekin kiittää kaikkia meitä avustaneita.
Sinä yhdistyksemme jäsen olet ollut suuri tuki meille maksaessasi jäsenmaksusi.

Tule mukaan toimintaamme, niin pääset näkemään oman ja muiden tukijoiden käden jäljen!