Kuopion Pelastakaa Lapset ryn toiminnasta

Pelastakaa Lapset on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.

Kuopion Pelastakaa Lapset ryn tarkoituksena ja päämääränä on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan Kuopiossa ja lähiympäristössä. Ajatuksena on saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään Kuopion alueella. Erityinen huomio kohdistetaan kaikkein haavoittavimmassa asemassa oleviin lapsiin. Yhdistyksemme edistää myös lasten osallisuuden toteutumista.

Vuonna 2022 Pelastakaa Lapset viettää 100-vuotisjuhlaa ja nyt juhlitaan lasten sankareita. Sankareita olemme me kaikki, jotka tavalla tai toisella olemme tukeneet kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia. 20.8.2022 vietetään Suomen suurimpia lastenjuhlia ympäri Suomea. Kuopiossa tullaan järjestämään tuolloin myös lapsille isot juhlat. Syksymmällä tulemme pitämään juhlat yhteistyökumppaneillemme ja jäsenistölle.

YHDISTYKSEN HALLINTO

Yhdistyksemme hallintoelimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallituksen kokous. Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja päätösten toimeenpanovalta on hallituksella, joka hoitaa myös muut lain ja sääntöjen määräämät yhdistyksen asiat. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous.

Kuopion Pelastakaa Lasten hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajana on Eeva Heinonen, varapuheenjohtajana Liisa Törn, sihteerinä Pirjo-Leena Kinanen-Nimmrichter, talousvastaavana Ella Värri ,Rukkasryhmän yhdyshenkilönä Maija Huttunen, Odotusta ja vanhemmuutta yhdyshenkilönä Kaija Junnilainen sekä varajäseninä Riitta Murtorinne ja Satu Soininen.

 

Yhdistyksemme toiminta- ja osallistumismahdollisuudet

RUKKASRYHMÄ

Jotta meillä olisi mahdollisuus auttaa lapsia, järjestämme useita kertoja vuodessa myyjäisiä. Niiden yhteydessä on usein myös arpajaiset. Myyjäisiä olemme järjestäneet KYSin ala-aulassa keväisin ja syksyisin, Puijonlaakson ostoskeskuksella useamman kerran vuodessa sekä Kirkonmäellä adventtina.

Meillä on useita innokkaita vapaaehtoisia, jotka ovat vuodesta toiseen jaksaneet neuloa sukkia, lapasia ja muita neuleita. Vapaaehtoisemme ovat myös leiponeet myyjäisiin herkullisia leivonnaisia. Näitä myyntituottoja käytämme kuopiolaisten ja lähiympäristön lasten tukemiseen. Rukkasryhmän toimintaan ovat kaikki tervetulleita. Rukkaryhmän kokoontumisajat näet Ajankohtaista -sivulta.

KERÄYKSET

Osallistumme joka vuosi mm. Nenäpäivä-keräykseen yhdessä muiden järjestöjen kanssa.

Lisäksi osallistumme Pelastakaa Lasten järjestämiin lipaskeräyksiin liittyen mm. katastrofialueiden lasten avustamiseen.

Kaikissa Suomen Lidleissä on pullonpalautus, jossa voit osallistua lasten auttamiseen antamalla pullonpalautusrahat Pelastakaa Lapsille. Myös osa K-kaupoista on mukana pullokeräyksessä.

EVÄITÄ ELÄMÄLLE

Kuopion Pelastakaa Lapset on usean vuoden ajan jakanut avustuksia kuopiolaisille ja lähiympäristön vähävaraisille lapsille harrastusmenoihin ja toisen asteen opiskeluun Eväitä Elämälle-ohjelman puitteissa. Vuonna 2021 jaoimme harrastustukea 81 lapselle ja oppimateriaalitukea 14 lapselle.

VAIKUTTAMINEN

Kuopion Pelastakaa Lapset pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan kansalaisiin, päättäjiin ja viranomaisiin pitämällä esillä lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin liittyviä asioita, lapsen oikeuksia sekä lapsivaikutusten arvioinnin ottamista käyttöön päätöksenteossa.

Kirjoitamme mielipidekirjoituksia Savon Sanomiin ja paikallislehtiin. Lisäksi kirjoitamme ajatuksia Savon Sanomien Ilona -blogiin. Osallistumme erilaisiin seminaareihin, koulutuksiin ja tapahtumiin, joissa on mukana kansalaisia, päättäjiä ja viranomaisia.

Toimimme aktiivisesti ILONA-työryhmässä, joka koostuu yli 20 kuopiolaisesta lapsijärjestöstä ja kaupungin edustuksesta. Ilona on ollut vaikuttamassa aktiivisesti päättäjiin lapsen oikeuksien toteuttamisessa ja siinä, että lapsivaikutusten arviointi otettaisiin Kuopiossa käyttöön kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä maankäytöstä terveyspalveluihin. Ilona työryhmän kanssa olemme usean vuoden aikana järjestäneet erilaisia tapahtumia lapsille ja lapsiperheille. Viimeisin suuri tapahtuma oli vuonna 2021 Lapsen oikeuksien päivänä järjestetty tilaisuus Kuopion museossa.

Kuopion Pelastakaa Lapset ry on mukana Maakunnallisessa lapsiasioiden verkostossa, johon kuuluvat lisäksemme ainakin seuraavat järjestöt: Kuopion Ensikotiyhdistys, MLL, Setlementti, SOS-lapsikylä, Nuorten Palvelu.

Kuopion Pelastakaa Lapset on saavuttanut toiminnallaan tunnettuutta Kuopion kaupungin päättäjien, virkahenkilöiden sekä erilaisten muiden toimijoiden keskuudessa. Meitä on pyydetty mukaan erilaisiin hankkeisiin. Olemme olleet mukana mm.:

  •  Itä-Suomen Hyvinvointivoimala-konsortio/ kehitysjohtaja Eeva Mäkinen. Tavoitteena on saada aikaan vuonna 2025 Monialainen hyvinvointiosaamisen ekosysteemi. Hankkeessa ovat mukana mm. Kuopion kaupunki, Itä-Suomen Yliopisto, Savonia Amk, Sakky, Suonenjoki ja joitakin muita kuntia Itä-Suomesta. Tämä hanke on muuttanut muotoaan ja nykyisin yhdistyksemme on toiminut kehitysjohtaja Mäkisen taustatukena.
  • Seurakunnan ApuVa hankkeen jatkohanke liittyen lapsiperheköyhyyteen/ hankevastaava Jarkko Voutilainen. Kuopion Pelastakaa Lapset suunnittelee ehkäisevää tukea lapsiperheisiin. Hanke päättyi, koska sille ei saatu vetäjää.
  • Pohjois-Savon,14-paikkaisessa järjestöneuvostossa, lapsiasioiden ryhmässä, Kuopion Pelastakaa Lapset ry:llä on ollut varajäsenen paikka vuosina 2019-2021. Vuoden 2022 alusta alkaen yhdistyksemme tilalle tuli Sos-lapsikylän edustaja.
  • ”Lapsi lasin takana”- ehkäsievän päihdetyön hanke. Hankkeen toteuttajana on AnnaLouise Company yhdessä useiden pohjois-savolaisten yhdistysten ja kuntien kanssa. Hankkeen aikana valmistuu videoita, joilla pyritään herättämään aikuiset huomaamaan lapsi ja se, että alkoholinkäyttö aiheuttaa lapselle turvattomuutta.
  • Vanhemmuuden tuki-hanke itä-suomalaisten alueyhdistysten kanssa. Lapsille ja lapsiperheille kehitetään toimintoja, joiden avulla tuetaan vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta.

MUU AVUSTAMINEN

Olemme joka vuosi avustaneet joulun alla vähävaraisia lapsiperheitä jouluavustuksen muodossa. Vuonna 2021 myönsimme avustuksena saamamme 40 kappaletta 50 euron ruokalahjakorttia vähävaraisille lapsiperheille.

Vuonna 2021 Korona-pandemian vuoksi hätään joutuneille ,vähävaraisille lapsiperheille olemme myöntäneet 50 euron ruokalahjakortteja yhteensä 200 kappaletta.

Keväisin olemme myöntäneet neljälle alakoululaiselle KIVA KAVERI-stipendin.

Kummitoimintamme puitteissa olemme avustaneet lapsia Nepalissa, Etiopiassa ja Venäjällä. Lisäksi olemme antaneet katastrofiapua Jemenin sodan uhreille.

YRITYSTEN, YKSITYISTEN JA JÄSENTEN TUKI

Jotta kaikki tämä tekemämme työ on onnistunut, on siihen ollut suurena apuna kuopiolaisten yritysten ja yksityishenkilöiden antamat avustukset ja tuki. Olemme vuosittain saaneet kuopiolaisille lapsille kallisarvoista tukea harrastusmenoihin ja toisen asteen oppimateriaamenoihin juuri tätä kautta.

Haluammekin kiittää kaikkia meitä avustaneita.

Sinä yhdistyksemme jäsen, olet ollut suuri tuki meille maksaessasi jäsenmaksusi.

KRIISIVALMIUSTYÖ

Olemme osana kotimaan kriisivalmiustyötämme varautuneet tarjoamaan maahan saapuville lapsille tukea ja lapsiystävällisiä tiloja.

Kriisivalmiuden vapaaehtoisena voit toimia tarvittaessa Lapsiystävällisessä tilassa ja osallistua valmiuskoulutuksiin. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä linkistä: Kriisivalmiuden vapaaehtoinen

 

Tule mukaan toimintaamme, niin pääset näkemään oman ja muiden tukijoiden käden jäljen!