Pelastakaa Lasten kunnallisvaalitavoiteet 2021

Olemme laatineet kuusi suositusta, jotka johdattavat päät­täjiä tekemään lasten, nuorten ja perheiden parempaa elämää edistäviä päätöksiä.

  1. Köyhien ja vähävaraisten perheiden hyvinvointi on varmistettava
  2. On osattava arvioida, miten päätökset vaikuttavat lapsiin
  3. Lasten osallisuutta on edistettävä
  4. Lasten terveyttä ja hyvinvointia on tuettava johdonmukaisesti
  5. Lasten kasvu on turvattava varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen
  6. Paikallista yhteisöllisyyttä on hyödynnettävä kuntien voimavarana

Jokaisen suosituksen yhteydes­sä nostamme lasten ja nuorten näkemyksiä, jotka on kerätty vuoden 2020 Lapsen ääni -kyse­lyn avoimista vastauksista ja Pelastakaa Lasten toimintojen piirissä olevilta lapsilta ja nuorilta.

LUE ESITE