Hankkeen tavoitteena on lisätä ja vahvistaa paikallista vapaaehtoistoiminnan keinoin toteutettavaa vanhemmuutta tukevaa toimintaa, joka vastaa alueellisiin lapsiperheiden tarpeisiin.

Kehittämisen aikana: 

  • Kerätään lapsiperheiden vanhemmilta tietoa siitä, millaisia tarpeita ja toiveita heillä on vanhemmuuden tuen teemaan liittyen
  • Suunnitellaan ja toteutetaan toimintaa, jossa vanhemmat saavat tietoa, vertaisuutta ja voimavaroja lapsiperhearkeen
  • Mahdollistetaan perheille yhdessä olemisen paikkoja
  • Luodaan uusia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia ja toimintamuotoja.

Toimintaa suunnitellaan ja pilotoidaan Itä-Suomen alueella Pelastakaa Lasten Kuopion, Iisalmen, Joensuun ja Imatran seudun paikallisyhdistysten, aluetoimiston ja Perheentalojen sekä vapaaehtoisten, yhteistyöverkostojen ja alueen lapsiperheiden kanssa. Kehitetyt toiminnat mallinnetaan ja kootaan toimintamallipankiksi, jonka myötä toimintoja jalkautetaan myös muiden alueiden paikallisyhdistyksiin.

Hanketta toteutetaan vuosina 2021-2022 Yhteisvastuukeräyksen (2020) tuotoilla.  

Yhteyshenkilöt

Hanke:

Piia Toroskainen
hankesuunnittelija
050 401 7079
piia.toroskainen@pelastakaalapset.fi

Pelastakaa Lasten kansalaistoiminta, paikallisyhdistykset:

Ira Kinnunen
kansalaistoiminnan suunnittelija
050 566 4230
ira.kinnunen@pelastakaalapset.fi

 

Pelastakaa Lasten Vanhemmuuden tuen kehittämishanke järjestää marraskuussa verkkoteemailtoja vanhemmille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja saamaan vinkkejä lapsiperhearkeen! Jokaisella kerralla on myös mahdollisuus keskustella ja esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.

Voit ilmoittautua mukaan vaikka jokaiseen iltaan!

 

Ilmoittautumislinkit:

1.11. Kotivara osaksi arkea
https://link.webropol.com/s/kotivarateemailta

 

8.11. Vanhempi – huomaa hyvä itsessäsi ja löydä vahvuutesi vanhempana!
https://link.webropol.com/s/vahvuusteemailta

 

16.11. Kuka kuuntelisi minua? – Mitä erityinen sisaruus tuo tullessaan?
https://link.webropol.com/s/erityinensisaruusteemailta

 

22.11. Nuorten kokema kiusaaminen netissä ja kasvokkain
https://link.webropol.com/s/kiusaaminenteemailta

 

29.11. Ihan ku meillä! – Nepsypiirteet osana arkea
https://link.webropol.com/s/nepsyteemailta